Vizyon,Misyon ve Politikalar

Vizyon

Gemi geri dönüşüm sektöründe global düzeyde vazgeçilmez, güvenilir bir dünya markası olmak.

Misyon

Teknolojiyi sürekli takip ederek, etik değerlerimizden taviz vermeden, dünya çapında müşterilerimize çalışmaları ve rekabetçi çözümlerle en kaliteli hizmet sunarak, yasalara, çevreye, insana, farklı kültür ve fikirlere saygı gösteren, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden, büyüme ve gelişmeyi stratejik hedef edinerek, tüm paydaşlarımız için sürdürebilir değer oluşturmaktadır.

Politikamız

IŞIKSAN Grup Tesisleri 30000:2009 Gemi Söküm; 9001:2015 Kalite, 14001:2015 Çevre ve 45001:2018 İş Güvenliği Entegre Yönetim Sistemlerinin ve Hong Kong uluslararası Gemilerin Güvenli Geri Dönüştürülmesi Konvansiyonu ve Avrupa Birliği Regülasyonu gereklerini, yönetim ve operasyonel faaliyetlerinde uygulamak üzere geliştirdiği çevre ve insan odaklı politikası doğrultusunda;

 • Tüm faaliyetlerinde genel sorumluluğu üstlenmeyi ve lider olarak hesap verebilirliği,
 • Yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarını destekleyen bir kültürün gelişmesini teşvik etmeyi,
 • Çalışanlarının ve iş ortaklarının motivasyonunu ve tatminini önde tutmayı,
 • Bu politika ile uyumlu,  şirketin stratejik yönü ve bağlamı doğrultusunda hedefler oluşturmayı,
 • Yönetim sisteminin proseslerle entegre edildiğini,
 • Gerekli kaynakları tahsis ederek, sistemi yürütmek ve hedeflenen çıktılara ulaştığını garanti altına almayı,
 • Açık iletişim ortamı sağlamayı, Çalışanları aktif katılıma özendirmeyi, bunu yaparken çalışanlarını misillemeden korumayı ve engelleri ortadan kaldırmayı,
 • Yönetim sistemine katkı sağlayacak personelin yönlendirilmesini, desteklenmesini ve diğer yöneticileri, kendi birimlerinde liderlik yapmaları için destekleyemeyi,
 • Etkin iletişim kanalları oluşturarak tüm ilgili taraflarımızın kalite, çevre ve insan odaklı farkındalığını arttırmayı,
 • Tüm faaliyetlerinde Proses Yaklaşımı ve Risk Temelli Düşünmeyi teşvik etmeyi,
 • Risk ve Fırsatları etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Çevre konusunda sıfır kaza ilkesi ile çalışmayı,
 • Güvenli Çalışma Ortamları oluşturarak çalışanlarının yaşam kalitesini arttırmayı,
 • Şirket performansı ve üretim verimliliğini arttırmayı,
 • Sektördeki kullanılabilir en iyi uygulamaları araştırarak operasyonel performansı arttırmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
 • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,