Kalite Yönetimi Politikası

Vizyon, misyon ve değerlerimizden hareketle oluşturduğumuz Işıksan Gemi Geri Dönüşüm Kalite Yönetimimiz ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi, uygulamayı,
  • Çalışanlarımızın çalışma ortamını güvenli hale getirerek, sağlık ve yaşam kalitesini artırmayı,
  • Teknik ve ekonomik değerlendirmeler sonucu doğal çevreye en az atık veren teknolojileri kullanarak insanlarımıza ve toplumumuza değer katmayı,
  • Şirket içi etkili iletişimle müşteri odaklı olarak, müşteri ihtiyaçlarını ve özel isteklerini beklentilerin üzerinde karşılamayı,
  • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
  • Müşteri, çalışan, tedarikçi, komşu, toplum ve devletimizin yer aldığı tüm paydaşlarımız açısından kalite, çevre, İSG ve enerji uygulamalarında değer yaratan, sürekli gelişen, sürekliliği olan, tercih edilen, iletişim kurulabilen, şeffaf şirket olmayı, tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz.

Sertifikalar

EU Verification
HKC Certificate
ISO 14001
ISO 30000
ISO9001
ISO 45001