İş Güvenliği

Işıksan tüm çalışanları ve ortakları için güvenli iş ortamları yaratma sorumluluğunu üstlenmektedir. Işıksan, şirket çalışanlarını, sahayı ziyaret eden üçüncü kişileri veya hizmet sağlayıcıları, fark gözetmeksizin aynı seviyede korunma altına almaktadır. İş Güvenliğini firmanın kültürü haline getirmiş; tesis sınırları içinde kalmaksızın, faaliyet gösterdiği bölgenin yerel halkı, komşuları ve temsil ettiği, hizmet sunduğu tüm ilgili tarafları İş Güvenliği uygulamalarına dahil etmiştir. Işıksan gelişirken çevresini de geliştirmeyi ilke edinmiştir. Uygulanabilir tüm yasal gerekliliklerin de ötesinde, Işıksan tesislerinde üst seviyede iş güvenliği her şeyden önce gelmektedir. İş Güvenliği standardı, yasal gerekliliklerin ötesindedir.

Işıksan’ da İş Güvenliği 3 stratejik temel üzerine kurulmuştur.

  • Proaktif ve Risk Temelli Düşünme
  • Eğitim Bilinç ve Yeterlilik
  • Kümülatif İyileştirme

“Herkesin İşini Yaparken Güvende Olmasını Sağlarız”

Güvenli çalışma ortamları ve uygulamaları yaratmak için risk temelli düşünme ve proses yaklaşımı ile tüm faaliyetlerini barındırdığı öngörülebilen tüm risklere proaktif önlemler Işıksan sahalarında uygulanmaktadır.

Riskler konusunda deneyimli İş Güvenliği Uzmanlarının yanı sıra tüm proses sahipleri ve riske maruz kalanların ortak çalışmaları ile saptanmıştır. İş Güvenliği Uygulamaları yeni girdiler ile sürekli beslenen organik bir yapıda yönetilmektedir.

“Herkesin yaptığı işte usta olmasını sağlarız”

İç ve dış paydaşlar Işıksan tarafından düzenli olarak yeniliklerden ve sektör ile ilgili son teknolojilerden haberdar edilmektedir. Kendilerini ve çevrelerini korumaları için aktarılan temel bilgilerin yanı sıra, mesleki yeterliliklerini arttırıcı detaylı ve teknik eğitimler ekleyerek eğitim planları oluşturulmaktadır.

“Herkesin sisteme katkıda bulunmasını sağlarız”

Işıksan, öğrenerek büyüyen genç ve dinamik bir şirkettir. Konusunda uzman sorumlulardan, departman müdürlerine, vinç operatörlerinden, sahada çalışan tüm ekiplerimize kadar herkes güvenli çalışma uygulamalarına katkıda bulunmak için iş birliği içerisinde hareket etmektedir. Işıksan tüm bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek çevre için güçlü bir güvenlik kalkanı oluşturmaktadır. Operasyonlarında uygulanabilir en iyi metot ve teknolojileri araştırmakta, iş güvenliği sistemini sürekli olarak geliştirmektedir.  

“Güvende Kal” sadece bir slogan değil, Işıksan'ın İş Güvenliği Kültürünün ve uygulamalarının dayanak noktasıdır.