Kalite Yönetimi Politikası

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin gereklerinin yerine getirecek şekilde belgelendirmeyi, etkinliği sürdürerek artırmayı, sürekli iyileştirmeyi ve farkındalığını artırmayı, mevzuatlara, kanun ve yönetmeliklere uymayı

Kalite:

 • Sürekli iyileştirme yaklaşımına uygun olarak tüm süreçlerimizde verimliliği artırarak, tesisimizin adını tüm dünyaya duyurmak amacıyla yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar benimseyerek sektöründe lider marka olmayı
 • Yürürlükteki yasal gerekliliklere ve uyulması gereken diğer yasal gerekliliklere uyulması
 • Müşteri odaklılık önceliğimizdir. Müşterilerimizin talep ve beklentilerini anlar, uzun soluklu ve güvene dayalı ilişkiler kurmayı
 • Potansiyel riskleri ve fırsatları belirlemeyi, operasyonel hedeflerimize ulaşmak için gerekli aksiyonları almayı, yapılandırılmış sürekli bir iyileşme sürecinin sistematik olarak uygulanması ile kalite performansını geliştirmeyi
 • Şirket performansını ve geri dönüşüm verimliliğini artırmayı, tedarikçilerini geliştirmeyi ve karlılığı arttırmayı

Çevre:

 • Çevre kazalarının önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde önlemler almayı, meydana gelen kazaların tekrar oluşumunu engellemek için araştırmalar yapmayı, gündemde olan çevresel konulara, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranmayı
 • Tesisisin hedefleri, uyması gereken yasal gereklilikleri, iş güvenliği ve çevre performansı girdileri; belgelenmesi, uygulanması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi
 • Gemi geri dönüşüm işlemlerini üstlendiğimiz gemilerin çevreye duyarlı geri dönüşümünü sağlayıp kirliliğin önlenmesi için gerekli tüm operasyonların yapılmasını
 • Doğal kaynaklarımızın sadık bekçileri olarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için liderlik etmeyi
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı, çalışmalarımızın tüm aşamalarında kirliliğin önlenmesini, oluşacak atıkların kontrolünü ve bertarafını ilgili mevzuatlara uygun olarak sağlamayı

İSG:

 • Tüm şirket çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve komşularımızın sağlığı ve güvenliği, bizim için hayati önem taşır.
 • Tesis hedeflerinin yanı sıra iş ve çevre güvenliği performansının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sağlaması
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarından çalışanların katılımını teşvik etmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı, meslek hastalıkları ve iş kazalarını ortadan kaldırma yolundaki çalışmaları
 • Tüm çalışanların ‘sıfır iş kazası’ ve ‘sıfır meslek hastalığı ‘hedeflerini ilke edinmesini sağlamayı ve çalışanlarımıza tehlikeli gördükleri işi durdurma hakkı vererek herkesin güvenli çalışma bilinciyle hareket etmesini sağlamayı

 

IŞIKSAN’ın itibarını ve güvenilirliğini korumayı taahhüt eder

Sertifikalar

ISO 14001
ISO 30000
ISO9001
ISO 45001